Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2012

olutavelwisnia
3343 4035
Reposted fromwerterowska werterowska viavindurinn vindurinn
olutavelwisnia
Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viavindurinn vindurinn
olutavelwisnia
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
— Brian Tracy
Reposted frombemotivated bemotivated viavindurinn vindurinn
olutavelwisnia
3543 eefb
Reposted fromjajebie jajebie viavindurinn vindurinn
olutavelwisnia
tęskniąc za tym co minęło, mamy pewność, że to miało sens.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viavindurinn vindurinn
olutavelwisnia
6966 97d2
Reposted frompinka pinka viagofuckyourself gofuckyourself
olutavelwisnia
8378 fa7c
   bo mi brakuje ciepła Twych rozchylonych warg...
Reposted fromperseweracje perseweracje viatwojkot twojkot
olutavelwisnia
Wszys­tko to, cze­go naj­bar­dziej pot­rze­buje człowiek, zmieści się w je­go ramionach.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viatwojkot twojkot

August 24 2012

olutavelwisnia
9678 a746 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viamasala masala
olutavelwisnia

Trzeba czegoś pragnąć, żeby żyć.


— Margaret Deland
Reposted fromcaramina caramina viahotlovedrama hotlovedrama
olutavelwisnia
Pojawiłeś się przypadkiem.
Tylko przypadkiem nie odchodź.
— zostań.
Reposted fromatyde atyde viahotlovedrama hotlovedrama
olutavelwisnia
Istnieje na świecie tylko jeden człowiek, którego naprawdę pokochasz, reszta to tylko zauroczenia i życiowe błędy.
Reposted fromlabellavita labellavita viavindurinn vindurinn
olutavelwisnia
W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym.
— Oscar wilde.
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viavindurinn vindurinn
olutavelwisnia
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viaautoobdukcja autoobdukcja
5203 ef14

(via My soup)

Reposted frombwana bwana viadrttop drttop
5200 00c3

first 40 years

(via My soup)

Reposted frombwana bwana viadrttop drttop
olutavelwisnia
potrafię sobie wyobrazić spotkanie ludzi z soup.io które rozpocznie się takim zdaniem "Cześć. Jestem (tu nick).soup.io .... jestem uzależniony"
Reposted fromscorpix scorpix viavindurinn vindurinn
olutavelwisnia
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromulik ulik viagofuckyourself gofuckyourself
olutavelwisnia
Mnie po prostu przeraża że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromgracjanhi gracjanhi viagofuckyourself gofuckyourself
olutavelwisnia
I znów się nie znamy i mijamy wśród pytań.
— bonson/matek
Reposted fromhope96 hope96 viagofuckyourself gofuckyourself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl