Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2012

olutavelwisnia
4485 0094
Reposted fromdziewcze dziewcze viabodymindspirit bodymindspirit
olutavelwisnia
Młodość jest ciężka i gorzka, jest niezgodą na świat i niezgodą na siebie,  jest od początku zmaganiem się z czułością i cierpieniem.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromiblameyou iblameyou viavindurinn vindurinn

September 14 2012

olutavelwisnia
Każdy z nas ma wspomnienia, każdy z nas za czymś tęskni i każdy pamięta o kimś, o kim powinien zapomnieć.
olutavelwisnia
Dusza jest bardziej tam, gdzie kocha, niż tam, gdzie żyje
— lonely
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viavindurinn vindurinn
olutavelwisnia
Reposted fromwhisper whisper viatwojkot twojkot
olutavelwisnia
8545 45ce
Reposted frommarmolada marmolada viatwojkot twojkot
olutavelwisnia
1258 10a2 500
The awkward moment when the cup looks like a lovechild of Cangkir & Kappu
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viatwojkot twojkot
olutavelwisnia
4256 e44d
Reposted fromNazgul Nazgul viatwojkot twojkot
olutavelwisnia
2250 1084
Reposted fromusual usual viatwojkot twojkot
olutavelwisnia
a jednak jestem!
Reposted frommajkey majkey viavindurinn vindurinn
olutavelwisnia
Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.
— Jakub Ćwiek, Kłamca IV
olutavelwisnia
Nie wiesz, czy w ogóle coś do niego czujesz, a myślisz o nim cały czas.
Reposted frommagicworld magicworld viavindurinn vindurinn
olutavelwisnia
olutavelwisnia

Ridiculously Photogenic Bandits
olutavelwisnia
Ciekawe kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz..
— Piotr Bukartyk
Reposted fromkatalama katalama viavindurinn vindurinn
olutavelwisnia
4496 040b
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viahotlovedrama hotlovedrama
olutavelwisnia
Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczania wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— H.Murakami
Reposted fromszszsz szszsz viagofuckyourself gofuckyourself
olutavelwisnia
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami.
Reposted fromginger-gato ginger-gato viavindurinn vindurinn

August 30 2012

olutavelwisnia
6368 ebdf
Reposted fromflabbergasted flabbergasted viatwojkot twojkot
olutavelwisnia
3039 a894
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viatwojkot twojkot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl